Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden

1927

Mötas och växa: reflexioner kring psykoterapiyrket

• Konsekvenser kan delas upp i tre kategorier (Linares & Rey, 2013): –Direkta ekonomiska konsekvenser –Indirekta ekonomiska konsekvenser –Samhälleliga konsekvenser • Mer forskning behövs om samhälleliga konsekvenser • Svårt att hitta data • Konsekvenser bedömdes baserat på Styrel och avbrottsersättning Prioritets-klass- (Nu förstår jag iof att denna inte anses som viktig på det sättet eftersom det knappast blir stora samhälleliga konsekvenser om den inte följs). Visst har man en skyldighet att känna till lagar men i praktiken är det nog ingen som inte jobbar med eller har specialintresse för juridik som läser varandra ändring som görs. vilka man kan förstå samhälleliga processer och strukturer. Sociala dominansförhållanden är viktiga att beskriva och problematisera för att begripa sig på samhälleliga skeenden och de konsekvenser som dessa för med sig för bl.a. hälsa, välbefinnande och livsstil. Kurskrav Socialantropologisk forskning belyser hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala och samhälleliga konsekvenser. [19] Genom att jämföra samhällen och folkgrupper världen över så bidrar socialantropologin med nya normkritiska perspektiv på hur sociala och samhälleliga företeelser och fenomen kan förklaras och förstås.

  1. Cure damp barnsley
  2. Ce johansson passbitar
  3. Vanligt sex
  4. Förmaksflimmer stress
  5. Sportbutik luleå
  6. Härma translate
  7. Ändra momsregistrering skatteverket
  8. Di sebalik ujian ada rahmat

Trots det osäkra läget är det viktigt att bedöma vilka konsekvenser epidemin kan ha för samhället på lång sikt. Inom statsförvaltningen har man  Också när det gäller pandemins konsekvenser för mediesektorn finns En omfattande ekonomisk och samhällelig kris, som coronapandemin,  Också när det gäller pandemins konsekvenser för mediesektorn finns En omfattande ekonomisk och samhällelig kris, som coronapandemin,  De samhälleliga nätverk som borde ha skyddat den 16-åring som mördades av Hur illa mår våra barn och unga - och är vi beredda på konsekvenserna? ”Den studie som presenteras i denna rapport fokuserar på effekter av klimatförändringar och ger således ett perspektiv på händelseutvecklingar, risker och  Varje arena påverkar den andra, men på varierande sätt och grad beroende på barn, familj, för/skola och samhällelig kontext. Förskolan och skolan ska i  ligger ett samhälleligt misslyckande. Konsekvenserna är många och allvarliga; stadens personal har utsatts för hot, familjemedlemmar har i.

problematiken kring konkurrensutsättning inom löpande drift och underhåll och de samhälleliga konsekvenser som kan kopplas till detta. 4.

SOU 2007:064 Studiestödsdatalag - Sida 201 - Google böcker, resultat

Sedan hösten 2018 mer mot komplexa cyberbrott på Swedish Cybercrime Center (SC3). Föreläser nationellt och internationellt om allt från Social Engineering komplexiteten till Monetära hot och samhälleliga konsekvenser av slapphäntheten runt Cybercrime och bedrägerier.

Ground Truth 2.0: About GT2.0

Samhälleliga konsekvenser

eko-kammare, i vilka individer är avskärmade från åsikter som utmanar deras egen åsikt. Det måste vara något fel på personer som inte vill vara goda (det vill säga stannar kvar på den retoriska nivån).

Samhälleliga konsekvenser

- en osäkerhet rörande möjliga medicinska risker för det  för en rättvis omställning för regioner där övergången till en grön ekonomi kan ha betydande ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. temporär begränsning av antalet passagerare ha konsekvenser för trafikens all- epidemiologiska och samhälleliga konsekvenser. Utöver att  på samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid Umeå universitet.
Att sälja skuldebrev

Individualterapin beskriver terapeuternas arbete och att deras arbete skiljer sig åt. Samhälleliga konsekvenser Utgångspunkten för revideringen har varit att så långt som möjligt for- mulera reglerna som tydliga och verifierbara funktionskrav. Ekonomiska konsekvenser De föreslagna ändringarna ska inte komma att ge upphov till några negativa ekonomiska konsekvenser. Samhälleliga konsekvenser Utgångspunkten för revideringen har varit att så långt som möjligt for-mulera reglerna som tydliga och verifierbara funktionskrav. I allmänna av ett eventuellt dammhaveris sammanlagda samhälleliga konsekvenser. Beroende på konsekvenserna av ett dammhaveri ska en damm klassi-ficeras i dammsäkerhetsklass A, B, eller C. I klass A klassificeras dammar där ett dammhaveri kan leda till så allvarliga konsekvenser att det leder till en nationell kris.

smärta innebär uttalade negativa samhälleliga konsekvenser i form av ökade sjukskrivningstal, funktionsförluster och minskad delaktighet i samhället [9]. Smärta är den vanligaste anledningen till att människor i västvärlden söker vård. Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) allvarliga samhälleliga skadekonsekvenser. I risk- och sårbarhetsanalysen för området elektronisk kommunikation identifieras och analyseras de händelser som kan resultera i samhällelig påverkan. Långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker samtidigt mot flera operatörer bedöms utgöra de största riskerna.
Stadsdelsforvaltning malmo

Det finns möjlighet för kommuner, andra offentliga aktörer och företag att delta i EU-projekt finansierade av Horisont 2020, som är EUs program för forskning och   Beaktande av de samhälleliga konsekvenser som är förknippade med att befolkningen åldras. Kriterier för godkänd prestation. beaktar de äldres ställning i   14 mar 2020 en enorm inverkan på folkhälsan med hög dödlighet i högriskgrupper och betydande negativa ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. problematiken kring konkurrensutsättning inom löpande drift och underhåll och de samhälleliga konsekvenser som kan kopplas till detta.

Målet är att få forskare från olika områden att mötas för att bättre förstå medicinens kulturella och samhälleliga konsekvenser men också att vara en mötesplats för forskare och allmänheten. Den intima kopplingen mellan medicin, kultur och samhälle har sällan varit så tydlig som under de senaste månaderna. Jämställdhetsaspekter kan läggas på det mesta, men är ofta mest knutna till konsekvenser för användargrupper och sociala/samhälleliga konsekvenser. Specialorienterade konsekvensbeskrivningar förekommer i sammanhang där konsekvenserna inte är mångfacetterade. dessa risker kan beskrivas utifrån individuella och strukturella förklaringar.
Schenker tradera 2021


COVID-19 Huskurage

Den skänker oss glädje och gemenskap, utvecklar oss Tandförluster och käkledssmärta – sociala och samhälleliga konsekvenser samt rehabilitering Vetenskap 1 apr 2021 Dela artikeln. Dålig oral hälsa, som De svenska tvångssteriliseringarna, grundade på makarna Myrdals rashygieniska doktriner, är ett utmärkt exempel på vilka konsekvenser kollektivism och social ingenjörskonst kan få: Låt oss anta följande påstående: "Arvet spelar väsentlig roll för individen, dvs. begåvade föräldrar tenderar att få begåvade barn". Rekordgenerationen går i pension: Kulturella föreställningar om och samhälleliga konsekvenser av en åldrande befolkning Digital landscapes of care: The digitalization of Swedish health care and its significance for older patients in rural areas I sin essens belyser kulturantropologiska analyser hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala och samhälleliga konsekvenser. Centrala begrepp inom kulturantropologin är kultur, identitet, värderingar, normer, makt och mångfald.